Γεωργική Ανάπτυξη Κρήτης Α.Ε.
Βιολί Χαράκι, Ατσιπόπουλο, Ρέθυμνο, Κρήτη, Τ.Κ. 74100

Επικοινωνία – Gea Creta

Γεωργική Ανάπτυξη Κρήτης Α.Ε.

Βιολί Χαράκι, Ατσιπόπουλο Ρέθυμνο Κρήτη 74100 ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ: (0030) 2831503010
Φαξ:   (0030) 28310 22921
Email: info@geacreta.com
URL:  http://www.geacreta.com